สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเททองหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ 3 องค์ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

12 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 937

        วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.47 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้า รับเสด็จ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

        จากนั้น ทรงเททองหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ 3 องค์ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

        สำหรับพระประธาน นั้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระวินิจฉัยให้จัดสร้างขึ้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นปูนปั้นสีขาวทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 224 เซนติเมตร ความสูงจากองค์พระถึงพระเกศ 329 เซนติเมตร ยกฐาน 3 ชั้น น้ำหนัก 4,000 กิโลกรัม ความกว้างฐานพระ 308 เซนติเมตร ความสูงฐานพระ 179 เซนติเมตร ประดับ อักษรพระนาม "จภ." (จอ-พอ) โดยศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปิน แห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ และปั้นองค์พระประธาน

        ส่วนพระเถระ 3 องค์ จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานด้านหน้าองค์พระประธาน ซึ่งอาจารย์มานะ ไทวัฒนกุล เป็นผู้ออกแบบและปั้น มีน้ำหนักองค์ละ 80 กิโลกรัม ประกอบด้วย หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อยู่ด้านขวาของพระประธาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อยู่ด้านซ้ายของพระประธาน และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อยู่ตรงกลาง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ปฏิบัติภาวนา และรำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม ซึ่งพระเถระดังกล่าว ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติดีและทำดี ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างเสริมประเทศชาติ

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรยอดฉัตรทองคำ ที่ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ โดยยอดฉัตรทองคำ มีความสูง 113 เซนติเมตร กว้าง 33 เซนติเมตร ใช้ทองคำที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการหล่อ

        ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ และสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในเดือนมิถุนายน 2563


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว