พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย

12 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 278

        พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย

        ด้วยวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ดังนี้

        ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสหพันธรัฐรัสเซีย

        ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการทุกๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา :