พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

12 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 289

        พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

        ด้วยวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณฟิลิปปินส์ ดังนี้

        ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์

        ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

        (พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา :