สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

11 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 374

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

          นางทิวาพร กาญจนะกิติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ผู้สมัครต้องวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง มีอายุ 18-40 ปี และมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์-นาสาร หมู่ที่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-6475-7881#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี