สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

11 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 621

        วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.49 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้า รับเสด็จ

        โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วน คือ พระธาตุเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งความคืบหน้าในภาพรวม แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 86 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ด้านงานก่อสร้างส่วนของพระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ มีความก้าวหน้าร้อยละ 52 โดยเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ

กลุ่มที่ 2 ด้านการตกแต่ง พระเจดีย์และพระวิหาร ตกแต่งด้วยหินอ่อน หลังคาพระวิหารเป็นหลังคาทองแดง ส่วนห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นพระเจดีย์หินอ่อน 5 ยอด ประกอบซุ้มพระ 4 ทิศ ชั้นฐานพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ 8 ทิศ

กลุ่มที่ 3 ด้านงานศิลปกรรมไทย เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับศิลปะล้านช้าง ส่วนองค์ระฆัง ที่ใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีความกว้าง 6 เมตร สูง 9 เมตร 12 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วย ภาพเขียนสีลวดลายดอกมณฑารพและเทวดาชุมนุม 

กลุ่มที่ 4 ด้านงานพระประธาน และพระมหาเถระ 3 รูป ประกอบด้วย พระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 2 เมตร 2 เซนติเมตร สูง 3 เมตร 35 เซนติเมตร และงานหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ประดิษฐานหน้าพระประธานบนชุกชีหรือฐานหินอ่อน 

กลุ่มที่ 5 ด้านการออกแบบนิทรรศการ มีพื้นที่จัดแสดงรวม 1,800 ตารางเมตร ตามแนวความคิดหลัก ~"เดินตามครู ดูตามธรรม"

และกลุ่มที่ 6 ด้านงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบลานประทักษิณ จะปลูกต้นไม้หลากพันธุ์ เพื่อความร่มรื่น และใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรม

        ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสาน~ที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปี 2563 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ที่บรรจุอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะ คำสอนในพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว