สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

11 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 534

        วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 7.23 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ กองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ 224 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 โดยมี รัฐมนตรี , ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน , แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย , ผู้แทนสภากาชาดไทย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ส่งเสด็จ

        การเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพบกับนายฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ทำเนียบประธานาธิบดี จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนฟาตูเกโร โรงเรียนอันนา เลมอส โรงเรียนประถมศึกษาอะคานูโน และโรงเรียนมัธยมเอ็นซิโน บาซิโกเฮรา รวมทั้งกิจการของสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว