สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในวันกิติยากร

09 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 1084

        วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 16.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในวันกิติยากร

        "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท" มีพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์" เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาอ่วม ประสูติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2417 ทรงเป็นต้นราชสกุล "กิติยากร" เป็นพระราชโอรสรุ่นแรก ที่ทรงจบการศึกษาจากต่างประเทศ โดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจ ซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ เป็นพระองค์แรก

        "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท" ทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนมากมาย อาทิ ทรงดำเนินการเปิดคลังออมสินตามพระราชประสงค์ เพื่อให้ราษฎรได้นำเงินมาฝากให้ปลอดจากโจรภัย (โจ-ระ-ภัย) และอัคคีภัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงจัดตั้งสหกรณ์ ทั้งยังทรงจัดให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐ เพื่อจะได้ดำเนินไปตามทางที่จะเลิก คือมิให้ราษฎรสูบฝิ่นในภายหน้า นอกจากนี้ ทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากร และทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพากรให้เหมาะสมแก่กาลสมัย  

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระองค์แรก กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ประดิษฐาน ณ หน้าตึกที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ และถือเอาวันประสูติ วันที่ 8 มิถุนายน เป็นวันกิติยากร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา