พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นเสดงความยินดี ไปยัง นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

09 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 320

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        ฯพณฯ นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้า ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้า เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา