เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมส่งคณะผู้แสวงบุญ ที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1440 บรรยากาศคึกคัก ครอบครัว ญาติพี่น้อง รอส่งกันเป็นจำนวนมาก

06 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 162

          วันนี้ (6 มิ.ย. 62) บรรยากาศการส่งผู้เดินทางไป ประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่หน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก ได้มีพี่น้องประชาชนซึ่งมาจากทั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางนำครอบครัว บุตรหลานมาส่งญาติพี่น้อง เพื่อไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย กันเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรหน้า ศอ.บต. ติดขัด โดยทาง ศอ.บต. ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกเสืออาสา มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกและส่งตัวผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ให้กับประชาชน

          นอกจากนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนางอริสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. นายจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และนราธิวาส ได้มาร่วมพบปะ แสดงความยินดีกับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ตลอดจนครอบครัว ก่อนจะออกเดินทางอีกด้วย

          สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สบงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ซึ่งกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ร่วมกับกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลที่มีต่อชาวไทยมุสลิมด้วยการสนับสนุนให้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โดยในปีนี้มีผู้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ จำนวน 160 คน มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 6-21 มิถุนายน 2562  ซึ่งผู้เดินทางจะออกเดินทางจาก ศอ.บต. เพื่อเดินทางไปยังสนามนานาชาติหาดใหญ่ และเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อขึ้นเครื่องของสายการบินต่างประเทศ และจะถึงนครมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยจะพำนัก ณ นครมาดีนะห์ เพื่อปฏิบัติศาสนากิจและเยือนสถานที่สำคัญ ๆ ทางศาสนา เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจอุมเราะห์ ที่ทุกคนมุ่งหวังเมื่อเดินทางเข้าสู่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยจะพำนัก ณ นครเมกกะ เพื่อปฏิบัติศาสนากิจและเยือนสถานที่สำคัญ ๆ ทางศาสนา เป็นเวลา 8 วัน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ผู้เดินทางจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยสวัสดิภาพต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา