จ.ลำปาง เปิด "ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง Street Art Fest" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทุกเย็นวันเสาร์

01 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 325

จังหวัดลำปาง เปิด "ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง Street Art Fest" เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทุกเย็นวันเสาร์

          วันนี้ (1 มิ.ย. 62) เวลา 18.00 น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดงาน "ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง Street Art Fest" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง "ม่วนแต๊หนา ภูมิผญาจาวละกอน" บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ถึงบริเวณใต้สะพานรัษฎาภิเศก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดลำปาง

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมศิลปะบนพื้นถนน Work Shop งานศิลปะ/การแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรี ร้องเพลง เล่นเกม ตอบคำถามชิงของรางวัล ดูหนังริมวัง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ "รถอ่านฉัน" โดยมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน "ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง Street Art Fest" ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา  ฟูปิง

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง