สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา

24 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 530

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.34 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา" เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นตลาดชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน พร้อมมีสวนหย่อมและลานสำหรับทำกิจกรรม อาทิ การฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและคนในชุมชน

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงรำไทเก๊ก ซึ่งเป็นการแสดงจากประชาชนที่ใช้สถานที่แห่งนี้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสันทนาการและออกกำลังกาย

        จากนั้น ทอดพระเนตรร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

        โครงการฯ นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ จำนวน 2 แปลง ซึ่งผู้มีศรัทธา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา และได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2560 เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย "อาคารจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค" จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ โครงการพระราชดำริต่างๆ และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ของกินของใช้ที่มีความหลากหลาย , ร้านค้าภัทรพัฒน์และอาคารสำนักงาน

        จากนั้น ทรงเปิดร้านภัทรพัฒน์ สาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม โดยเป็นสาขาที่ 6 จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เสื้อ กระเป๋า น้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากชาน้ำมัน ชั้นบนเป็นร้านกาแฟภัทรพัฒน์ ร้านกาแฟแห่งแรกของร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มหลากหลายรายการ ซึ่งกาแฟที่ใช้ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

        โอกาสนี้ ทรงปรุงเมนูพระราชทาน "ค็อฟฟี่ ท็อฟฟี่" แก่ร้านกาแฟภัทรพัฒน์

สำหรับ "โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา" เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว