สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 538

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.08 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

        โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

        จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนายร้อย

        ในการนี้ หัวหน้านักเรียนนายร้อย นำนักเรียนนายร้อย จำนวน 1,153 นาย สวดมนต์ ไหว้พระและไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน

        ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้ จะทรงสอนนักเรียนนายร้อย สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารและวันพุธ ในวิชาประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

        ต่อจากนั้น พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ที่มีผลการเรียนดี โดยปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล รวมจำนวน 87 นาย ประกอบด้วย รางวัลการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีเลิศ เข้ารับพระราชทานเหรียญทองคำ 12 นาย และผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีมาก เข้ารับพระราชทานเหรียญเงิน 46 นาย ส่วนรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร มีผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีเลิศ เข้ารับพระราชทานเหรียญทองคำ 4 นาย และผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีมาก เข้ารับพระราชทานเหรียญเงิน 25 นาย

        โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการดำเนินชีวิต


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว