กรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมลดมลพิษทางอากาศ

24 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 275

        นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environment Day 2019) โดยมีผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Environment Programme: UNEP) ร่วมแถลงถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

        รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ(United Nations: UN) กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งUN ได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยในปีนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับUNEP และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดจัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโซนอีเดนชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ดเขตปทุมวัน เพื่อรณรงค์และปลุกกระแสให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้ตระหนักเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศภายใต้คำขวัญ“หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพฯ”

        ทั้งนี้ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 ประกอบด้วยการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาทิการเสวนาเรื่องรู้หรือไม่มลพิษทางอากาศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชาติอย่างไร// การเสวนารู้เท่าทันป้องกันภัยจากมลพิษทางอากาศในยุคดิจิตอลนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมรับเกียรติบัตรในหัวข้อ “มหานครของฉันที่ไร้หมอกควันและอากาศพิษ”  

        ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันตระหนักแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะงดการเผาในที่โล่งรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภณัฐ นารถชะอุ้ม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย