เปิดตลาดสุดยอดสินค้าภูมิปัญญาไทยในงาน "พลังคนไทย พลังชุมชนไทย" รวมของดีจากชุมชนทั่วประเทศ พร้อมใช้ช่องทาง ดึงคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีกระจายสินค้าชุมชนเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก

24 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 256

        นาวาตรี วรวิทย์  เตชะสุภากูร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทำให้เกิดการใช้จ่ายโดยเฉพาะการซื้อของฝากของที่ระลึก ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงประกอบกับเทรนด์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำให้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขของไทยเที่ยวไทยกินของไทยมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อของฝากพื้นเมืองก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ 

        ดังนั้นการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างคิงเพาเวอร์ที่เข้ามาสนับสนุนชาวบ้านในเรื่องของการผลิตสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ได้คุณภาพดีพร้อมช่วยติดอาวุธการตลาดถือเป็นการยกระดับสินค้าโอทอปไทยตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปให้ดียิ่งขึ้น

        ด้าน นายนิพนธ์  รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ กล่าวว่า คิงเพาเวอร์มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทยผ่านโครงการต่างๆ 

        สำหรับรูปแบบการจัดงานครั้งนี้เป็นงานแฟร์ครั้งแรกเพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลซึ่งสินค้าที่มาออกร้านภายในงานกว่า 30 ร้านค้า ทั้งหมดได้ผ่านการสนับสนุนจากคิงเพาเวอร์เข้าไปช่วยดูแลเรื่องการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำรวมไปถึงการดีไซน์แพคเกจจิ้งให้ทันสมัยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าจนสามารถมาวางขายในโซนจำหน่ายสินค้าไทยในคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีได้ ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทุกมุมโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วยสร้างอาชีพและมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนต่างๆให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

        สำหรับกิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 2 โซนได้แก่ โซนสินค้าชุมชนรวมรวมสินค้าของดีของเด็ดจากผู้ผลิตส่งตรงจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทยกว่า 30 ร้านค้าโดดเด่นเรื่องดีไซน์และความคืดสร้างสรรค์ อาทิ เครื่องทองรัตนโกสินทร์สินค้าโอทอประดับ 5 ดาวประจำจังหวัดกาญจนบุรี, ผ้าทอมือโบราณลายตีนจกจากร้านสุนทรีผ้าไทยสินค้าเด่นจากภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยที่นำมาแปรรูปให้มีความหลากหลาย และ โซนอาหารที่รวบรวมร้านอาหารมาร่วมออกงานกว่า 17 ร้าน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.30 น. ณ มหานครสแควร์คิงเพาเวอร์มหานคร 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย