พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี (Mr. Volodymyr Zelensky) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งยูเครนคนใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 315

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ 

        ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดีแห่งยูเครน กรุงเคียฟ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งยูเครน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวยูเครน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและยูเครน จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว