จ.สุพรรณบุรี กำจัดผักตบชวาคลองสองพี่น้อง เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 266

จังหวัดสุพรรณบุรี กำจัดผักตบชวาคลองสองพี่น้อง เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

          ที่ประตูระบายน้ำบางสาม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสองพี่น้อง จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา มาปฏิบัติภารกิจกำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสองพี่น้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่

          "...การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้ยึดถือการปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ ที่สำคัญ คือ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เน้นความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น..."

          สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 17 และองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน  โดยมีพลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 กาญจนบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวอำเภอสองพี่น้องแต่งชุดจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ กว่า 1,000 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี