สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต รชตะนันทน์

22 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 804

        วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.26 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต รชตะนันทน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สิริอายุ 69 ปี

        นายบัณฑิต รชตะนันทน์ เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2490 บิดาและมารดา ชื่อ นายพิชัยและนางมณฑา รชตะนันทน์ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 79 และระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาสามารถสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำกระทรวงยุติธรรม และได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับ โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เลขานุการศาลอาญา ผู้พิพากษาศาลแพ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้พิพากษาอาวุโส ของศาลอุทธรณ์ภาค 1

        ทั้งนี้ ในระหว่างรับราชการ นายบัณฑิตฯ ยังได้อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้กับนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ จนเป็นที่เคารพรักแก่ลูกศิษย์ อีกทั้งเป็นผู้ฝักใฝ่ศึกษาธรรมะ มีความเมตตาและมีจิตอันเป็นกุศล จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

        ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ รองศาสตราจารย์ กุสุมาลย์ รชตะนันทน์ มีลูกด้วยกัน 2 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว