จังหวัดราชบุรีจัดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562

21 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 140

        ที่ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา วันนี้ (21 พ.ค.62) เวลา 09.30 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการจัดระดับผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามลำดับ รวมทั้งจัดระบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีผู้สมัครเข้าร่วมการคัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 240 ราย ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นำมาจัดการคัดสรรเป็นระดับ 1 ถึง 5 ดาว โดยจังหวัดราชบุรีได้เชิญคณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรวจสอบ กลั่นกรองให้คะแนน และจะประกาศผลระดับดาวให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

        การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดราชบุรี แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ มีความโดดเด่น มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงเอาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่ตลาดสากล ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคนในชุมชนต่อไปด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรรณวิภา  ราษฎรนิยม

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ราชบุรี