ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562

21 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 190

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมและน้ำหวาน ให้แก่พี่น้องไทยมุสลิม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562

          วันนี้ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมวิทยา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบอินทผาลัมให้แก่ชาวไทยมุสลิมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวพบปะกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชากรที่อาศัยอยู่รวมกันหลายเชื้อชาติศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบเสมอมา แต่ละศาสนามีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถผสมผสานอยู่กันได้โดยสันติสุข มีอัธยาศัยไมตรีจิตด้วยดีตลอดมา และในช่วงเดือนรอมฎอนสำหรับปีนี้ ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากศาสนสถานเข้าร่วมโครงการรวม 58 มัสยิด

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคนพัฒนาสังคม และจัดการด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนาและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องของอิสลามิกชนในช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งกล่าวว่า ช่วงถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนของอิสลามิกชนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม นับว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรักความเมตตาต่อมวลมนุษยชาติมีคำกล่าวที่สำคัญว่า "จงมองไปยังคนยากจนและขัดสนและตอบสนองความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น"

          ดังนั้นการถือศีลอดไม่เพียงแต่เป็นการละเว้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น แต่สิ่งที่พึงปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ คือ การงดเว้นการทำบาปนั้นเอง สุดท้ายท่านผู้ว่าได้กล่าวชื่นชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเคร่งครัด และโอกาสนี้ขออำนวยอวยพรให้พระเจ้าคุ้มครองให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกข์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มอบอินทผาลัม จำนวน 58 ลัง น้ำหวาน 58 ลัง และน้ำตาล 58 ลัง ให้แก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อิหม่าม ผู้นำประจำมัสยิด และคณะกรรมการพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ทั้ง 58 มัสยิดในจังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต