สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนประชาชนร่วมชม “ดาวเคียงเดือน”

21 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 1123

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนประชาชนร่วมชม “ดาวเคียงเดือน” ในคืนวันที่ 22 พฤษภาคม ถึงรุ่งเช้า 23 พฤษภาคมนี้ และ “ดาวเสาร์ปรากฏเคียงดวงจันทร์” โดยสังเกตได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลาประมาณ 22.20 น.เป็นต้นไป 


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญชวนประชาชนร่วมชม “ดาวเคียงเดือน” คืน 22 พฤษภาคม ถึงรุ่งเช้า 23 พฤษภาคม 2562 “ดาวเสาร์ปรากฏเคียงดวงจันทร์” ห่างประมาณ 2.8 องศา สังเกตได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลาประมาณ 22.20 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และจะค่อยๆ เข้าใกล้กันมากขึ้นในช่วงรุ่งเช้า หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 นิ้ว มีกำลังขยาย 50 เท่าขึ้นไป ช่วยสังเกตการณ์ จะมองเห็นวงแหวนดาวเสาร์ได้อย่างชัดเจน 

ผู้สนใจสามารถชมความสวยงาม ของปรากฏการณ์ท้องฟ้าได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย