พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน

20 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 232

        ด้วยวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ดังนี้

        ในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐแคเมอรูน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่นเรืองของสาธารณรัฐแคเมอรูน

        (พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา :