ชมรมวิ่งสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี2562

18 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 178

ชมรมวิ่งสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี2562

            (18พ.ค. 62) นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก และนายสนิท ผุดลาภ ประธานชมรมวิ่งสุไหงโก-ลกร่วมเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุขและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดชลเฉลิมเขต อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งชมรมวิ่งสุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) และชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยภายงานประกอบด้วยการเข้าวัดฟังธรรม ร่วมเวียนเทียนรอบโบสถ์ถวายเป็นพุทธบูชา การเต้นแอโรบิค และไฮไลท์สำคัญคือการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

            นายสนิท ผุดลาภ ประธานชมรมวิ่งสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุขและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา รำลึกถึงพระพุทธศาสนา และปฎิบัติบูชา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กุศลิน สุวรรณโณ

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส