เปิดงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ 2562 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ชิมฟรีผลไม้หลากหลาย เผาข้าวหลามทุเรียน 2,000 กระบอกแจกนักท่องเที่ยว งานมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

18 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 186

            ค่ำวันนี้ ( 18 พ.ค.62 ) ที่ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด็อกเตอร์ สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เปิดงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ 2562 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ จัดขึ้นกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 18 ถึง 26 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลผลไม้ ประจำปี 2562 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายผลผลิต โชว์สินค้าของดีเมืองจันท์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

            ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ เศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี การประกวดผลไม้ มหกรรมสินค้าของดีเมืองจันท์ ตลาดผลไม้พรีเมี่ยม เผาข้าวหลามทุเรียน 2,000 กระบอก การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ออร์แกนิกอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภค ชิมฟรี!!! ผลไม้หลากหลายวันละ 2 รอบ คือ รอบ 12.00 น.- 13.30 น. และ 18.00 น. – 19.30 น.หากไม่สะใจ มีการเปิดให้บริการ กินผลไม้ไม่อั้น บุฟเฟต์ผลไม้แบบจุใจหัวละ 300 บาท ชมการประกวดธิดาชาวสวน ประกวดไอ้หนุ่มก้านยาว ประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของเด็กเยาวชน และนักศึกษาและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย งานมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี