เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พระพุทธมงคลมหาราชบนเขาคอหงส์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็น

18 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 151

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พระพุทธมงคลมหาราชบนเขาคอหงส์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็น

            ช่วงเย็นวันนี้ (18 พ.ค. 62) บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราชบนเขาคอหงส์ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และพุทธศาสนิกชนชาวนครหาดใหญ่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

            สำหรับกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลนครหาดใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศในวันนี้ (18 พ.ค. 62) มีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ทยอยเดินทางมาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชารอบที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็นที่สามารถมองเห็นเมืองหาดใหญ่ได้จากบริเวณดังกล่าว

            “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลก คือ เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญของโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา