ผู้ว่าฯ ระยองนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562

18 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 112

                วันนี้ (18 พ.ค. 62) เวลา 07.30 น. ที่วัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาว หวาน และร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 18 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยมีท่านพระเทพสิธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลและเทศนาธรรมให้แก่ผู้ร่วมพิธี


                ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาประกอบด้วยการประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ โดยชาวพุทธถือว่าเป็นวันที่รวมเหตุการณ์อัศจรรย์พร้อมเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" นอกจากนี้ วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญในระดับสากล ตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง