ประชาชนชาวตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ และละหมาดฮายัต สร้างเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

18 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 269

            ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมบวชต้นไม้และกิจกรรมละหมาดฮายัตครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่นรวมถึงอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทั้งในที่ดินของทางราชการ ของชุมชนและของส่วนบุคคลเพื่อไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและออกซิเจนของชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานให้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ชุมชน รักพันธุ์พืช ต้นไม้และอนุรักษ์ไว้ให้ยาวนานที่สุด สุดท้ายเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

               โดยกิจกรรมประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นได้ร่วมแห่ริ้วขบวนผ้าสบง มายังสถานที่จัดกิจกรรมและร่วมละหมาดฮายัตก่อนจะมีพิธีกิจกรรมบวชต้นไม้และร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมกันสืบสานและร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ปัตตานี