จ.สงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน "เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ครั้งที่ 20 และ "งานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง" ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

17 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 177

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน "เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ครั้งที่ 20 และ "งานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง" ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

          วันนี้ (17 พ.ค. 62) ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดงานแถลงข่าวงาน "เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา และงาน "สมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานว่าว แหลมสมิหลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายอุทิศ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ , นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา , อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , นายชาญชัย เตชวิวรรธน์ ประธาน 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลา , นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

          ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า สงขลาเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่ครั้งสมัยโบราณ มีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบ และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยว มีพื้นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทำให้ชาวสงขลามีวิถีชีวิตเกี่ยวกับทะเล เช่น การประกอบอาชีพประมง การคมนาคม หรืออาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น 

          อีกทั้งเทศบาลสงขลามีนโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์อาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการจัดงานในปี ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในปีนี้มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน ทั้งที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นบ้านและสินค้า OTOP ของชุมชน กว่า 100 ร้านค้าข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประชา โชคผ่อง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา