สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน

16 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 1267

        วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.34 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ และโครงการทหารพันธุ์ดี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจัดกำลังพล 36 นาย เข้ารับการอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และนำกลับมาขยายผลในหน่วย บนพื้นที่ 42 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา

        ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 38 , กรมทหารพรานที่ 32 , และกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคเอกชนในการดำเนินงาน เพื่อฝึกกำลังพลให้มีความรู้ เมื่อปลดประจำการสามารถนำประสบการณ์กลับไปใช้และเผยแพร่ในชุมชนของตน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างกองทัพและประชาชน อาทิ

        ด้านการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พระราชทาน ซึ่งเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และไก่ดำ ที่ได้รับพระราชทานเมื่อปี 2561 และการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าไข่ไก่ของจังหวัดน่าน ที่มีมากถึงปีละกว่า 500 ล้านบาท การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ และการเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซาน

        ส่วนด้านการเกษตร มีการปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ผักเชียงดา ผักกูด ผักหนาม การปลูกผักกางมุ้ง ซึ่งปลูกผักสลัดและผักสวนครัว 12 ชนิด อาทิ กรีนโอ๊ค กระหล่ำดอก และมะเขือเทศ การปลูกถั่วมะแฮะ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน การปลูกพริกจินดา ซึ่งเป็นที่นิยมในธุรกิจผลิตไส้กรอก

        โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืช จากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว, มะเขือเปราะเจ้าพระยา, ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริธร, บวมเหลี่ยม, บวมงู, แตงกวา, กะเพราแดง, พริกขี้หนู, ถั่วพู, และคะน้า เพื่อพระราชทานแก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำไปขยายพันธุ์ในโครงการต่อไป 

        จากนั้น ทอดพระเนตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ การทำน้ำส้มควันไม้ จากไม้ไผ่และไม้มะขาม ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสในดิน น้ำส้มควันไม้จากไม้สะเดา มีฤทธิ์ไล่แมลงศัตรูพืช และน้ำส้มควันไม้จากไม้ทั่วไป ซึ่งนำไปผสมอาหารสัตว์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งเป็นการหมักเศษพืชกับมูลสัตว์ และการเพาะเลี้ยงไส้เดือน รวมทั้งการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี


        โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน 2 แสน 3 หมื่นตัว ลงสููู่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน

        สำหรับ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างเมื่อปี 2521 มีความจุ 357,000 ลูกบาศก์เมตร มีความกว้าง 150 เมตร ยาว 400 เมตร โดยเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรของโครงการ และชุมชนในพื้นที่

        จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมด้านการประมง ซึ่งมีการเลี้ยงปลาหมอและปลานิลในกระชัง การเลี้ยงกบในบ่อดินและกระชังบก และการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ 

        ทอดพระเนตรการปลูกไผ่สาธิต เพื่อแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นพืชอาศัยน้ำน้อย ขยายพันธุ์เร็วและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการจำหน่ายกิ่งและหน่อ โดยจัดทำเป็นแปลงสาธิตไผ่สวยงามและไผ่เศรษฐกิจ อาทิ ไผ่รวกดำ ไผ่ฟ้าหม่น ไผ่หกอินโด และไผ่ยักษ์น่าน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

        ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี ฝ่ายทหาร และผู้นำชุมชน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว