ประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดตารอเวียะในเดือนรอมฎอน ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อย่างเนืองแน่น

09 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 134

          ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่อยู่ระหว่างการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดตารอเวียะ เพื่อรำลึกถึงโอกาสที่พระผู้ทรงเจ้าทรงมอบคุณงามความดีให้ในเดือนอันประเสริฐนี้ โดยทำการละหมาดตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมละหมาดตารอเวียะ ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน มากกว่า 1,000 คน 

          หลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตามที่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดเดือนรอมฎอน ถือเป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ เพื่อฝึกฝนให้มวลมนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทน มีจิตใจหนักแน่น และไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากลำบากที่เผชิญอยู่ ณ เบื้องหน้า โดยเมื่อย่างเข้าเดือนรอมฎอน หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ชาวมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดตลอดช่วงเดือนนี้เป็นเวลา 29-30 วัน เป็นการปฏิบัติตนตามศาสนบัญญัติ

          ขณะที่บรรยากาศโดยรอบของตัวเมืองปัตตานี ในทุกมัสยิดจะมีประชาชนร่วมละหมาดอย่างเนืองแน่นทุกแห่ง พร้อม ๆ กับบรรยากาศที่สวยงามในการประดับประดาด้วยไฟ ที่บริเวณสะพานศักดิ์เสนีย์ และสะพานเดชานุชิต รวมทั้งอุโมงค์ไฟที่สวยงาม สร้างบรรยากาศในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสิรฐ เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ปัตตานี