สำนักความร่วมมือ กรมอาชีวศึกษา จับมือ 3 บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง ติดอาวุธทางปัญญาแก่ครูผู้สอนช่างไฟฟ้า เพื่อต่อยอดพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

09 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 870

สำนักความร่วมมือ กรมอาชีวศึกษา จับมือ 3 บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง ติดอาวุธทางปัญญาแก่ครูผู้สอนช่างไฟฟ้า เพื่อต่อยอดพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 9 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า ประจำปี 2562 หัวข้อนวัตกรรมระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องสายไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและการใช้งาน RCD และอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าใต้ดิน ABB E-DESIGN โปรแกรมออบแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ขั้นต้น) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์การเชื่อมต่อกับ Microgrid และเทคโนโลยีของ EV Charger และ ABB Ability for LV System นวัตกรรมของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักความร่วมมือ กรมอาชีวศึกษา และบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอบีบี จำกัด มีครูผู้สอนสาขาไฟฟ้ากำลังในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง-ตะวันตก-ตะวันออก จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรม และมีนายธีระชัย เจียมจิต ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดส่วนภูมิภาค บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติฯ 

          นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาครูผู้สอนโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมระบบการจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าครูผู้สอนจะเรียนรู้และสอนในสิ่งเรียนมาเท่านั้น แต่ยุคและการศึกษาเปลี่ยนไปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนก่อน เพื่อที่จะนำไปถ่ายให้ลูกศิษย์ในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

          ด้านนายจักรินทร์ จิตผ่องแท้ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กล่าวว่า ต้องขอบคุณภาคเอกชนที่สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังหรือชุดสาธิตที่ทันสมัยมาเพิ่มความรู้ให้กับครูช่างไฟฟ้า เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไปเร็วมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วฐิต  กลางนอก

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง