เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1440

03 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 167

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1440

          วันนี้ (3 พ.ค. 62) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1440 ณ ห้องโถง บก.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีพลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย น้ำตาล ข้าวสาร น้ำดื่ม อินทผาลัม และกระเช้าของขวัญ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1440 

          ทั้งนี้ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทางผู้นำศาสนาอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานสภาอูลามาอฺฟาฎอนีย์ดารุสสลาม และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมแถลงการณ์รวมพลังมวลชน และขอดุอาร์จากเอกองค์อัลลอฮฺ ให้ "รอมฎอน อ.ศ.1440 นี้ เป็นเดือนแห่งสันติสุขปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด" อีกด้วย

          อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้แก่ผู้ถือศีลอดได้ ประกอบศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้กำหนดไว้ในช่วงเดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะมีการประกอบคุณงามความดีกัน ให้อภัยกัน และช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ทาง ศอ.บต. ตลอดจนหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับเดือนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิม พร้อมทั้งร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมในช่วงประกอบศาสนากิจของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อย่างเต็มที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา