ยะลา ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รับสมัครร้านค้าเพื่อใช้งาน App “ถุงเงินประชารัฐ”เพิ่มทางเลือก อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

29 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 246

            ยะลา ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รับสมัครร้านค้าเพื่อใช้งาน App “ถุงเงินประชารัฐ”เพิ่มทางเลือก อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

           วันนี้(29 เม.ย 62) นางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 9 ได้เดินทางลงพื้นที่ ร่วมกับ นางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บมจ. TOT ณ ตลาดเทศบาลนครยะลา (ตลาดสดผังเมือง 4) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้าในพื้นที่ตลาดสด เพื่อใช้งาน Application “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความสะดวกและมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สามารถชำระค่าใช้จ่ายให้ร้านค้าขนาดเล็กในพื้นที่ตลาดสด และตลาดนัดได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา