กฟผ. เผยอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายสถิติใหม่ เมื่อคืนที่ผ่านมา อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส

21 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 469

กฟผ. เผยอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายสถิติใหม่ เมื่อคืนที่ผ่านมา อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส


นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อคืนนี้ 20 เมษายน 2562 เวลา 21.35 น. ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือพีค ทำลายสถิติใหม่ในระบบของ กฟผ. อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ ภายใต้อุณหภูมิในเขตกรุงเทพมหานครที่ 32 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมของเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่เกิดพีคไฟฟ้าในเวลา 22.28 น. ที่ 29,618.8 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดพีคสถิติใหม่นี้ เป็นผลจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้ประชาชนใช้งานเครื่องปรับอากาศในภาคที่อยู่อาศัยจำนวนมาก

ทั้งนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเพียงพอ ทั้งด้านการผลิต ด้านระบบส่งไฟฟ้าและด้านเชื้อเพลิง เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย