สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มนำจ่ายเข็มที่ระลึกฯให้กับประชาชนได้วันที่ 25 เมษายนนี้ ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย

20 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 443

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มนำจ่ายเข็มที่ระลึกฯให้กับประชาชนได้วันที่ 25 เมษายนนี้ ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย  


นายสมพาศ นิลพันธ์  ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเปิดให้สั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ และสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะเริ่มนำจ่ายให้กับประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนนี้เป็นต้นไป

ซึ่งประชาชนที่สั่งจอง ณ ที่ใด สามารถไปรับเข็มที่ระลึกได้ ณ ที่สั่งจอง สำหรับผู้ที่สั่งจองหลังจากนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกับบริษัทไปรษณีย์ให้สามารถนำจ่ายให้กับประชาชนทุกคนที่สั่งจองได้ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้ เพื่อให้ประชาชนได้นำเข็มที่ระลึกอัญเชิญไปประดับบนหน้าอกเสื้อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสราชพิธีบรมราชาภิเษก 

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สามารถซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญญาลักษ์ได้ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ใน10 สาขาที่กระจายอยู่ใน 5 ภูมิภาค ที่จะเริ่มวางจำหน่ายวันที่ 25 เมษายนนี้ โดยจำกัดให้ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 เข็ม ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4344 หรือ 09 2249 2671


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย