รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตาม 3 โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรย่านฝั่งธนบุรี

20 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 160

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตาม 3 โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรย่านฝั่งธนบุรี พร้อมกำชับสำนักการโยธาและผู้รับเหมาเร่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จทันเวลา


นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายสะพานอรุณอมรินทร์ โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส ว่า โครงการก่อสร้าง ทั้ง 3 โครงการ เป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดสำหรับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร คาดว่าจะเเล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ 

ส่วนการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร คาดว่าแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2563 

สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-พรานนก ขณะนี่คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 66 สาเหตุเกิดความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างทางลอดได้ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของ รฟม. จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่อไปและคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปลายปี 2563 เพื่อบรรเทาการจราจรฝั่งธนบุรี

ส่วนโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณถนนศริราช - พรานนก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 อย่างไรก็ตามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับสำนักการโยธาและผู้รับเหมา เร่งดำเนินการก่อสร้างทั้ง 3 โครงการให้แล้วเสร็จทันเวลา


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย