สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดตัวผลงานวิจัยเตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายในงาน STYLE Bangkok

20 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 237

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดตัวผลงานวิจัยเตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายในงาน STYLE Bangkok


นายพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เปิดตัวและสาธิตการใช้งานผลงานวิจัยเตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายในงาน STYLE Bangkok ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยกล่าวว่า โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาและออกแบบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้มีรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพสูง เป็นการผนวกผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างของอาจารย์สมคิด สมนักพงษ์ จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตร์จารย์แพทย์หญิงนลินี โกวิทวนาวงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ร้อยละ 80 และเอกชนร่วมทุนร้อยละ 20 ตามนโยบายส่งเสริมงานวิจัย 10 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล โดยปัจจุบันโครงการยังอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานในโรงพยาบาล รวมถึงอยู่ระหว่างรอใบรับรองการใช้งานเตียงด้วยระบบไฟฟ้า คาดจะจำหน่ายออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2562 

เบื้องต้นจากการเปิดตัวผลงานวิจัยยังได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน เพราะนับเป็นงานวิจัยรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต ที่จะช่วยลดภาระคนดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี และยังช่วยส่งเสริมการใช้และเพิ่มมูลค่ายางพาราในประเทศด้วย

โครงการเตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ วัสดุทำเตียงส่วนใหญ่จะผลิตจากยางพาราธรรมชาติแปรรูป กับพอลิเมอร์เจล จะช่วยกระจายลดแรงดันกดทับระหว่างผิวสัมผัส ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้เป็นอย่างดี โดยเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และจำเป็นต้องขยับพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งเตียงจะติดตั้งระบบไฟฟ้าสั่งงานตามการตั้งค่าและปัจจุบันตั้งราคาจำหน่ายเตียงละ 85,000 บาท โดยยังมีเตียงยางพาราแบบปกติไม่ติดตั้งไฟฟ้า ราคาอยู่ที่ 30,000 - 35,000 บาทด้วย 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย