กองทัพเรือ ชี้แจงกรณีบ้านลอยน้ำกลางทะเล ไม่ได้ขออนุญาตทางการไทย ยืนยันไม่ได้ส่งทหารคุกคาม

19 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 210

กองทัพเรือ ชี้แจงกรณีบ้านลอยน้ำ (Seasteading) กลางทะเล ใกล้จังหวัดภูเก็ต พบไม่ได้ขออนุญาตทางการไทย ต้องดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมยืนยันไม่ได้ส่งทหารคุกคาม


พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีนายเชด แอนดริว เอลวอทอวสกี้ อายุ 46 ปี สัญชาติอเมริกัน และภรรยาชาวไทย ประกาศความสำเร็จในการตั้งเขตปกครองตนเองกลางทะเลสากลใกล้จังหวัดภูเก็ต ผ่านทาง website YouTube ว่าสองสามีภรรยาดังกล่าว ได้ก่อสร้างที่พักอาศัยลอยน้ำ ตามแนวคิดการตั้งถิ่นฐานในทะเลนอกน่านน้ำทะเลอาณาเขต (Seasteading) ในนามของ Ocean Builders ทั้งนี้ กองทัพเรือ มีหน้าที่รักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของชาติทางทะเล จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้กระทำการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวความคิดจะสร้างถิ่นฐานถาวรกลางทะเลนอกเขตอำนาจอธิปไตยของรัฐต่างๆ โดยพยายามอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมาดำเนินการและไม่ได้ขออนุญาตต่อทางการของไทย รวมทั้งยังเชิญชวนให้กลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกันเข้ามาพักอาศัย หรือสร้างเพิ่มเติม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงออกถึงเจตนาไม่เคารพต่อกฎหมายของประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่ง และจะทำให้เกิดรัฐใหม่ในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย หากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจขยายวงกว้างและยากที่จะแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 เข้าดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อตรวจพบการกระทำผิดได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการและอำนาจหน้าที่ ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐาน

นอกจากนี้ กองทัพเรือ ไม่ได้ส่งกำลังพลติดตามหรือคุกคาม ตามที่นายเชด แอนดริว เอลวอทอวสกี้ และภรรยา ให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศ โดยการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย