กระทรวงมหาดไทย เชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

18 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 450

กระทรวงมหาดไทย เชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก หน้ากระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคลื่อนริ้วขบวนออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

สำหรับเส้นทางการเดินริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารมีระยะทาง 740 เมตร รูปขบวนประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 86 คน รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 คน ข้าราชการผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 104 คน สมาชิกอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย เชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 68 นาย วงดุริยางค์กองทัพบก จำนวน 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย รวมจำนวนแถว 52 แถว

สำหรับในช่วงเย็นนี้ 18 เมษายน 2562  โดยฤกษ์เวลา 17.19 น.จะเป็นการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกา

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว