ครม. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับกัมพูชา 

17 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 454

ครม. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับกัมพูชา โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 22 เมษายนนี้


พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารด้านศุลากรและถนนเชื่อมต่อกัมพูชา พิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชาและพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลราง 1 ขบวนของไทยให้กับกัมพูชา ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายนนี้ ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยพิธีลงนามความตกลงดังกล่าวจะมีนายกรัฐมนตรีของทั้งไทยและกัมพูชา มาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำและลงนามร่างความตกลงการเดินทางรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชาว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟเมื่อปี 2557 หลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำร่างคณะทำงานความตกลงเดินรถร่วมระหว่างกันในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา 

สำหรับสาระสำคัญการเดินรถไฟระหว่างกัน จะครอบคลุมทั้งการโดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย