การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดการณ์ในวันนี้ยังคงมีประชาชนใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟกว่า 90,000 คน

17 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 216

การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดการณ์ในวันนี้ยังคงมีประชาชนใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟกว่า 90,000 คน


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า ในวันนี้ 17 เมษายน 2562 จะยังมีประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ประมาณ 95,086 คน แต่ปริมาณลดลงจากเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยการรถไฟฯ ยังคงพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการเป็นประจำในทุกเส้นทาง 242 ขบวน เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง

สำหรับยอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 มีจำนวน 121,414 ราย เป็นผู้โดยสารปกติ 118,612 ราย ผู้โดยสารขบวนรถเสริม 2,802 ราย ในส่วนของเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุด อันดับหนึ่งเป็นรถไฟสายใต้ จำนวน 39,711 ราย รองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29,327 ราย สายเหนือ จำนวน 22,231 ราย สายตะวันออก จำนวน 16,625 ราย และสายมหาชัย/แม่กลอง จำนวน 12,797 ราย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย