นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

17 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 299

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ


ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. สักการะพระพรหม บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมปลูกด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสมัย อีกทั้ง ต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้รัฐบาลได้น้อมนำพระราโชบายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎรโดยถ้วนหน้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญ หรือเป็นสัญลักษณ์รวม 77 เส้นทาง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล และก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ได้ขอพรให้บ้านเมืองสงบสุข


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย