กรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนข้าวสารหลังเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับวันทำงาน

16 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 147

กรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนข้าวสารหลังเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับวันทำงาน


นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ถนนข้าวสาร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการล้างทำความสะอาดทางเท้าและบนพื้นผิวถนนในเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง และเส้นทางซอยย่อยอีก 4 เส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 13–15 เมษายน 2562  สำนักงานเขตพระนคร สามารถเก็บขยะได้กว่า 70 ตัน โดยปริมาณขยะของปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ แต่ที่เป็นน่าสังเกตคือที่เป็นขวดสุราและกระป๋องเบียร์ที่มีจำนวนมากขึ้น แต่ปริมาณขยะในภาพรวมกลับลดลง ส่วนน้ำที่นำมาล้างถนน ปีนี้กรุงเทพมหานครใช้น้ำทั้งหมด 150,000 ลิตร ซึ่งน้อยกว่าเมื่อปี 61 ที่ใช้น้ำถึง 174,000 ลิตร โดยน้ำที่นำมาล้างกรุงเทพมหานครได้มาจากโรงบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โดยปกติกรุงเทพมหานครดำเนินการล้างถนนเป็นประจำทุกวัน ส่วนวันนี้จะเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ ให้มีความเรียบร้อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 ขยะในพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร บางลำพูและพื้นที่ต่อเนื่อง ลดลงจากปีที่แล้วเพียง 6.88 ตัน อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกวาดและเก็บขนขยะวันละ 3 รอบ 24 ชั่วโมง รอบละประมาณ 90-120 คน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภณัฐ นารถชะอุ้ม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย