มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ตลอด 4 วันที่ผ่านมา ยึดรถผู้ที่ฝ่าฝืน 3,695 คัน

15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 131

รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดเผยสถิติตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ตลอด 4 วันที่ผ่านมา (11-14 เม.ย.62 ) ยึดรถผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับแล้ว 3,695 คัน


พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่เมื่อวานที่ผ่านมา 14 เมษายน 2562 เป็นรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 36,448 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 1,056 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 25,960 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 28,195 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,167 ใบ, ยึดรถยนต์ 345 คัน และส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 16,671 คน

โดยตลอด 4 วันที่ผ่านมา 11 – 14 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,695 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 2,741 คัน และรถยนต์ 954 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15,616 ใบ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 69,985 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 43,954 คน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย