จังหวัดน่าน บรรยากาศถนนข้าวแต๋น " เน้น 4 ปลอด ปลอดเหล้า-เบียร์ ปลอดนุ่งสั้น ปลอดการทะเลาะวิวาท และปลอดภัย วันสุดท้าย ยังคึกคัก

15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 115


       (วันนี้ 15 เมย.62 เวลา 17.30 น) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวแต๋น เน้น 4 ปลอด ปลอดเหล้า-เบียร์ ปลอดนุ่งสั้น ปลอดการทะเลาะวิวาท และปลอดภัย ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานให้คงไว้สืบไป ณ ถนนข้าวแต๋น หน้าธนาคารกสิกรไทย  สาขาน่าน หรือถนนสุมนเทวราช เขตพื้นที่เศรษฐกิจ เทศบาลเมืองน่าน  ยังคงมีเยาวชนคนน่าน และนักท่องเทียวร่วมกันเล่นน้ำกันอย่างศึกคัก โดยจัดกิจกรรมที่บริเวณถนนข้าวเเต๋นปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยไร้เหล้าเบียร์ทุกชนิด เพื่อเป็การลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุรวมไปถึงการทะเลาะวิวาท มุ่งหวังให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่กำหนดไว้ เเละข้อบังคับทางสังคม ที่ขอความร่วมมือประชาชนงดดื่มและขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่ เล่นน้ำสงกรานต์   อีกทั้งยังเป็นการลดนักดื่มหน้าใหม่ลง ควบคู่กับการส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

       สำหรับถนนข้าวแต๋น ได้เปิดเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถด้านดนตรี สร้างสีสันให้กับถนนข้าวแต๋น อีกยังเชิญชวนให้เยาวชน เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปลอดเหล้า-เบียร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ต่างให้ความร่วมมืองดเหล้า-เบียร์ เป็นอย่างดี ซึ่งบรรยากาศ โดยมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ ร่วมเล่นน้ำ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และเทศกิจของเทศบาลเมืองน่าน มาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ 

          ด้านนาย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่าที่ บริเวณถนนสุมนเทวราช หรือถนนข้าวแต๋นตลอดสาย   จัดจุดโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ โดยยึดถือแนวประเพณีโบราณล้านนาให้มากที่สุด เน้นการประหยัดน้ำตามนโยบายรัฐบาล ขอให้เยาวชน เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ต่างให้ความร่วมมืองดเหล้า-เบียร์ เป็นอย่างดี


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.น่าน