กรมคุมประพฤติ ส่งผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับ 60,000 ราย ออกบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเจ้าหน้าที่และเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ

15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 531

กรมคุมประพฤติ ส่งผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับ 60,000 ราย ออกบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเจ้าหน้าที่และเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ หวังละลายพฤติกรรมพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัย


นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมคุมประพฤตินำผู้ที่อยู่ระหว่างการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจากการกระทำผิดฐานเมาแล้วขับ ที่มีอยู่ราว 60,000 คนทั่วประเทศ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ออกช่วยงานตามด่านชุมชนและจุดตรวจต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องวินัยจราจร โดยเฉพาะเมาแล้วต้องไม่ขับ พร้อมช่วยพัฒนาพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดทำให้ยอดผู้ถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับพุ่งสูงขึ้น เฉพาะช่วงรอยต่อปี 2560 เข้าปี 2561 พบเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จาก 5,173 คดี ในปี 2560 เพิ่มเป็น 10,457 คดี ในปี 2561 ทั้งนี้ผู้ที่ถูกจับฐานเมาแล้วขับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หลังผ่านกระบวนการตามกฎหมายแล้วต้องมาบำเพ็ญประโยชน์ก็จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน และจะเพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่กระทำผิดซ้ำ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 4 จะส่งให้กรมควบคุมโรค ประเมินภาวะติดสุรา หากพบจะต้องเข้าสู่โปรแกรมบังคับบำบัด โดยช่วงปีใหม่ที่ผ่านพบมีผู้เข้าข่ายติดสุราและต้องเข้าบำบัด 20 ราย ในจำนวนนี้ 16 ราย ให้ความร่วมมืออย่างดีและกำลังติดตามประเมินผลว่าหลังบำบัดแล้วจะกลับไปทำผิดซ้ำฐานเมาแล้วขับอีกหรือไม่ เพื่อขยายผลการดำเนินการต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย