บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดเตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์เสริมอีกวันละกว่า 2,000 เที่ยว

15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 275

บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดเตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์เสริมอีกวันละกว่า 2,000 เที่ยว


นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายนนี้ บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับการเดินของประชาชนเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวและภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากปกติ วันละ 6,023 เที่ยว เพิ่มเที่ยวเสริมวันละประมาณ 2,131 เที่ยว รวม 8,154 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร ได้ถึงวันละประมาณ 164,834 คน 

สำหรับการเดินทางในเที่ยวขากลับ คาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนเที่ยววิ่งของรถตู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นแต่จำนวนผู้โดยสารลดลง เนื่องจากรถตู้โดยสารมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 14 ที่นั่งต่อเที่ยววิ่ง

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่จำทาง (รถทะเบียน 30) มาวิ่งให้บริการ เที่ยวกลับระหว่างวันที่ 14 -17 เมษายนอีก จำนวน 470 คัน โดยเส้นทางที่มีการนำรถโดยสารไม่จำทาง (รถทะเบียน 30) มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่สอด อุบลราชธานี หาดใหญ่ และจังหวัดตราด เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารตกค้าง


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย