การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ในวันที่ 15 เมษายนนี้ อีก 4 ขบวนรองรับการเดินทางของประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มอีกกว่า 8,500 คน

15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 215

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ในวันที่ 15 เมษายนนี้ อีก 4 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มอีกกว่า 8,500 คน


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการเดินรถรองรับการเดินทางประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ว่า ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 การรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถพิเศษอีก 15 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถปกติจนเต็มหน่วยลากจูงทั้ง 242 ขบวน รองรับการเดินทางได้ถึงวันละ 100,000-120,000 คน 

เพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะทยอยเดินทางกลับ จากการท่องเที่ยวและภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่กรุงเทพฯ ในวันนี้ 15 เมษายน 2562 การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร เพิ่มอีก 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวน 976 ศรีสะเกษ  - กรุงเทพ รองรับผู้โดยสารได้ 1,955 คน / ขบวน 962 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ รองรับผู้โดยสารได้ 1,762 คน / ขบวน 934 อุบลราชธานี - กรุงเทพ รองรับผู้โดยสารได้ 2,586 คน และขบวน 936 อุดรธานี - กรุงเทพ รองรับผู้โดยสารได้ 2,265 คน

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย