คสช. ระบุ ภาพรวมการจัดกิจกรรมเล่นน้ำตามถนนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ผ่านมาแล้ว 3 วัน พบผู้ฝ่าฝืนยึดรถแล้ว 2,294 คัน

14 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 147

        พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้ถนนหลายสายในเมืองใหญ่ ในหลายพื้นที่ได้ถูกจัดให้มีงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยตลอดการจัดงานเมื่อวานนี้ (13 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง จิตอาสา ได้ร่วมกันรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ภาพรวมผู้มาร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเล่นน้ำอย่างสุภาพ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม แต่ประชาชนยังต้องระวังสุขภาพจากการเล่นนำ้เป็นเวลานานในสภาพอากาศที่ร้อนจัด หรืออยู่ในบริเวณงานที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ไว้ด้วย

        สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” วันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ เป็นรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 32,772 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 973 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 24,866 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 25,446ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 1972 คน ยึดรถยนต์ 330คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 15,049 คน

    ตลอด 3 วันที่ผ่านมา (11 – 13 เม.ย.62) ตรวจพบผู้กระทำผิด 98,808 คน เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 2,294 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 1,685คัน และรถยนต์ 609 คัน ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 44,024 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 27,283 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย