ปภ. สรุปตัวเลขอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 2 สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นดื่มแล้วขับ ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ สงกรานต์ปีนี้จะมีเงินสะพัด กว่า 20,000 ล้านบาท

13 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 199

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปตัวเลขอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 2 สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นดื่มแล้วขับ ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์สงกรานต์ปีนี้จะมีเงินสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาท


นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยกว่า 540,000 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดว่าจะสูงถึง 3 ล้านคนครั้ง และคาดว่าประเทศไทยจะมีเงินสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 10,000 ล้านบาทเป็นปีแรก และจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอีก 10,000 ล้านบาท 

ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่ถนนสีลมและถนนข้าวสาร โดยยึดหลัก 5 ป. คือ ปลอดแป้ง ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และประหยัดน้ำ ซึ่งถนนสีลม ยังคงมีการปิดถนนตั้งแต่ช่วง 12.00 น. เป็นต้นไป ส่วนถนนข้าวสารผู้ประกอบการยังคงเปิดร้านต้อนรับนักท่องเที่ยวตามปกติเหมือนเช่นทุกปีตามปกติ แต่จะมีการขอร้องให้งดเล่นแป้ง 

สำหรับนโยบายการดูแลนักท่องเที่ยว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เน้นย้ำให้แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ ทั่วประเทศ ให้ทำงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ช่วยกันดูแลอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 501 ครั้ง เข้มข้นดูแลถนนสายหลัก สายรอง เส้นทางโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถีไทย โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 35.13 ขับรถเร็ว ร้อยละ 29.94 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.71 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 61.88 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.12 ถนนในอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.12  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 น. – 20.00 น. ร้อยละ 27.54 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.78


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย