ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ตักบาตรพระสงฆ์  เนื่องในเทศกาลวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

13 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 50

        ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชานี และประชาชน ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป พร้อมทั้งร่วมสรงน้ำ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ศาลหลักเมือง  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 

        ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกรำลึกถึงผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี  ตลอดจนร่วมกันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี